fbpx

Jaminan pulangan Wang

Dikemaskini (01/06/2020)

SIfuTutor menawarkan jaminan wang dikembalikan untuk langganan Tuisyen Dari Rumah ( “servis” ) yang tertakluk kepada terma dan syarat seperti berikut:

  1. Tawaran ini terbuka kepada para pelanggan SIfuTutor yang membayar Commitment Fee melalui lama web rasmi SifuTutor (sifututor.my).
  2. Tuntutan hanya boleh dibuat dalam masa satu (1) bulan selepas tempoh langganan enam (6) bulan dari tarikh kelas pertama dimulakan.
  3. Dengan menyertai Tawaran ini, para pelanggan dianggap bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang disenaraikan di sini.
  4. Tawaran ini melayakkan pelanggan yang telah melanggan servis untuk membuat tuntutan tunai sebanyak dua puluh (20) peratus dari jumlah yuran Servis sekiranya tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan.
  5. Servis mestilah dilanggan secara berterusan untuk enam (6) bulan berturut-turut bagi mendapatkan hasil yang terbaik.
  6. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan Servis selepas enam (6) bulan daripada tarikh kelas pertama bermula, anda dikehendaki menghubungi Talian kami di 03-5888 4827 untuk membuat tuntutan. Pelanggan dikehendaki melampirkan bukti yang menunjukkan Servis tidak berjaya memberikan hasil yang dikehendaki.
  7. SifuTutor berhak di atas budi bicaranya untuk tidak memberikan sebarang tuntutan sekiranya merasakan pelanggan tidak memenuhi terma dan syarat yang diperlukan seperti yang disenaraikan di sini.
  8. Tuntutan hanya terhad kepada yuran langganan servis sahaja.